امروزدوشنبه 27 اسفند 1397

وصیت نامه شهید ابوالقاسم حجتی

 پیامهای امام امت چونکه پیام دهنده حقیقی اوست گوش داده ودستورات آنرا عمل کنید و خدای ناکرده نگوئید دیگر گوش دادن به پیامهای امام ورهبر زمانش گذشته هر چه کاردارید یکبار هم که می شود پیامهارا گوش داده وبه ببینید که چه می گویند وچه مسئولیتی رادر ان « لحظه بدوش شما می گذارد که باید عمل کنید،وگرنه در روز قیامت مسئول هستید.

 

 

ملت عزیز!خانواده شهدا راازیاد نبرید مخصوصا فرزندان شهدا رادرموقع برخورد با آنها پیش خود فکرکنید،اینها هم روزی پدر مهربانی داشتند که آنها را در آغوش می گرفت ومی بوسید وآنها را به گردش وباغ و دشت وصحرا می برد وبرای دفاع از اسلام وبخاطر اجرای قوانین الهی شهید شده است.خدای نکرده کاری نکنید دل فرزند شهیدی بشکند توجه داشته باشید که حضرت علی (ع) درمورد یتیمان وسرپرستی آنها چه فرموده وبا فرزندان شهدا چگونه عمل می نمود.

دوستان،برادران ،دانشجویان، دراین زمان وظیفه شما بس سنگین وطاقت فرسا است شما هر قدمی که برمیدارید باید در راه شهیدان واهداف مقدس آنها باشد .مبادا خون اینهمه شهید را با بی تفاوتی پایمال نمائید.

جمله ای به دوستان وافراد مستضعف ،افرادی که نان آنها در کودکی جیره بندی است،گوشت آنها چربی آب کرده وکباب گوجه وکفش آنها دمپایی و لباس آنها لباس دست دوم و...ای عزیزان بدانید جهان هستی،مادیت تنها نیست واسلام اقتصاد تنها نیست وهستی تنهادر دنیا نیست،مبادا فقر مادی باعث فقر فرهنگی وذلت وخواری شما گردد.

ای رفقا،آشنایان،همکلاسیها،بدانید که رهبریت این انقلاب از اول دست وروحانیت اصیل بوده وتنها روحانیت شهید داده است که می تواند آن رادر کانال اصلی خودش نگهدارد واز انحراف به چپ وراست ان جلوگیری نماید باید بدانید رمز پیروزی انقلاب اسلامی توحید بود و نماز جمعه وجماعت تجلی توحید است ،سعی کنید مساجد خالی نگردد.

مسئولیت ارگانها هر چه مقام آنها بالاترباشد مسئولیت آنها درمقابل خدا،خلق،خون شهدا واین ملت مظلوم بیشتر است،فکر نکنند که وارث خون شهدا میباشند  بلکه باید خدمتگزار این ملت باشند واز روی عدالت رفتار نموده واز کم کاری واسراف بپرهیزند واگر چنین نکنند عذابی سخت در انتظار آنها است.

ازملت انقلابی ومتعهد می خواهم که به نیروهای دلسوز وبا ایمان فرصت کار وفعالیت داده واز همکاری با فرصت طلبان وافراد دو چهره که از پشت به انقلاب ومسلمین خنجر می زنند بپرهیزند.

 

گوشه ای از وصیت نامه ابوالقاسم:

پیام من به امت عزیز :

1 – به دستورات امام امت عمل کنید وگرنه در روز قیامت مسئول هستید .

2 – خانواده های شهدا و فرزندان شهدا را از یاد نبرید و کاری نکنید که دل آنها شکسته شود .

3 – دانشجویان عزیز ! امروز شما هر قدمی که بر می دارید باید در راه اهداف مقدس شهیدان باشد . مبادا خون این همه شهید را پایمال نمایید . توطئه ها را به هر شکل خنثی کنید . تمامم مؤمنان باید در جهت بسط عدالت قیام کنند ، هر چند که بر ضد خودشان ویا پدر و مادرونزدیکانشان باشد اگرچه فقیر یا بی نیاز باشند .

4 – ای مستضعفین بدانید جهان هستی مادیت تنها نیست . مبادا فقر مادی باعث فقر فرهنگی وذلت وخواری شما گردد اگر فقر اقتصادی باغث فقر فرهنگی شده است سخت در اشتباهید .

5 – ای دوستان ! بدانید که تنها روحانیت است که می تواند از انحراف انقلاب جلوگیری نماید . باید بدانید رمز پیروزی انقلاب توحید و نماز جمعه بود پس سپعی کنید مساجد خالی نگردد .

6 – مسؤولین ارگانها وادارات باید بدانند که مسئولیت آنها در مقابل خدا ، خون شهدا و این ملت مظلوم بیشتر است . آنان باید خدمت گزار این ملت باشند و از کم کاری و بی عدالتی بپرهیزند .

7 – از ملت انقلابی ومتعهد می خواهم که به نیروهای دلسوز وبا ایمان فرصت فعالیت داده و از همکاری با فرصت طلبان که از پشت به انقلاب ومسلمین خنجر می زنند بپرهیزند .    8/4/63

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهیدانه ها می باشد.

طراحی و اجرا : ارتباط گستران پویا